1 Zábavav aktivitě

Děti nesnáší nudu. Proto chceme, aby samy nacházely potěšení a smysl v tom, co v životě právě dělají.

Konec s marněním volného času

2Respektve vztazích

Vztahy jsou nejdůležitější složkou života každého dítěte i dospělného. Chceme děti učit žít v pokoře a úctě k druhým lidem.

Považujeme si svých přátel

3Křesťanskéhodnoty

Je těžké v životě uspět bez pevných a čistých hodnot. My je nalézáme v odkazu Ježíše Krista a chceme je předávat dál.

Prává láska místo náboženství

Vítejte, drazí a milí!

Volnočasový program C3 KIDS patří do skupiny činností naší obecně prospěšné společnosti Centrum C3, o.p.s. Je zacílen především na děti v prvním stupni základní školy (tedy 6 - 12 let), pro které připravujeme pravidelné i jednorázové akce v průběhu celého roku.

Naším cílem je pomoci rodičům těchto dětí do jejich životů zasévat semínka zdravého životního stylu založeného na křesťanských hodnotách a principech. Chceme pro ně vytvářet přirozené prostředí, kde budou moci bezpečně navazovat přátelství se svými vrstevníky a nalézat svůj osobní vztah s našim Stvořitelem.

Radek Vranča, DiS.
ředitel Centrum C3, o.p.s.

Aktuálně